BKR Tiel. GeldLening met BKR Codering. BKR Geldlening.
GeldLening met BKR Codering.BKR Tiel.BKR Coderingen. Welke BKR Coderingen zijn er?BKR Online Informatie.

BKR Tiel.

Hoe kan iemand BKR gegevens opvragen?

Om te voorkomen, dat uw BKR gegevens in verkeerde handen vallen kunt u alleen uw eigen gegevens opvragen via iedere bank. U moet dan een geldig legitimatiebewijs tonen. De kosten voor uw BKR registratie inzage bedragen € 4,50.
U ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen schriftelijk het gevraagde overzicht op het opgegeven adres.
U kunt uw BKR notering ook in Tiel ophalen.
Een bezoekafspraak kunt u maken op 0900 - 257 84 35 (€ 0,15 per minuut)
Het BKR in Tiel is ook bereikbaar op 0344 - 61 60 41.
Via de telefoon of via internet worden geen BKR gegevens verstrekt.

BKR gegevens opvragen.

BKR gegevens opvragen. Uw BKR gegevens kunt u via de bank opvragen of bij het BKR na een bezoekafspraak.

GeldLening met BKR. Gesponsorde Links.

Wat registreert het BKR?

Het BKR registreert welk krediet of gsm-abonnement
(TC Telefoonabonnement) u op uw naam hebt.
Uw persoonsgegevens en de gegevens van uw contract staan genoteerd.
Uitsluitend het soort krediet staat geregistreerd bij het BKR en niet waarvoor u het geld gebruikt. Ook afgeloste en betaalde leningen staan er nog vermeld.

Als het krediet is beëindigd of het abonnement opgezegd gaat de BKR bewaartermijn in.
Uw gegevens blijven dan nog vijf jaar zichtbaar.
Als er een achterstand in de betaling ontstaat wordt er een negatieve BKR codering genoteerd.

Het BKR registreert leningen.

Het BKR registreert. Het BKR registreert elke geldlening en mobiele telefoon abonnement.

Welke BKR deelnemer heeft een aanmelding gedaan?

Wanneer u een BKR uitdraai aanvraagt van uzelf krijgt u een overzicht van elke lening overeenkomst, die op uw naam geregistreerd staat bij het BKR in Tiel. Op dit overzicht staat ook de naam van de BKR bank, die uw kredietgegevens heeft aangemeld.

Welke soorten leningen zijn er?

HYPOTHEEK. De bank leent het geld aan iemand die een huis koopt. Die persoon betaalt rente aan de bank. Als onderpand dient het huis.

PERSOONLIJKE LENING (PL). Een lening aan een persoon om andere zaken dan een woning aan te schaffen. Omdat het risico hiervoor groter is, aangezien een onderpand ontbreekt, zal de rente over een persoonlijke lening hoger zijn dan de hypotheekrente.

ACHTERGESTELDE LENING. Een lening, vooral door bedrijven aangegaan, die slechts terugbetaald zal worden als de andere schuldeisers (inclusief de gewone leningen) eerst uitbetaald zijn. Dit verhoogt het risico, en dus is de rente ook hoger.

DOORLOPEND KREDIET (DK). Een bedrag waar een limiet is vastgesteld. De opname staat niet vast, maar er kan volgens eigen wens opgenomen en terugbetaald worden.

OVERBRUGGINGSKREDIET. Een geldlening, die een beperkte periode in de tijd moet overbruggen. Bijvoorbeeld de tijd tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van een andere woning, als de eerste woning nog niet verkocht is en overwaarde heeft. De overwaarde van de woning wordt dan voorgeschoten.

ONDERHANDSE LENING. Een (kleine) lening tussen twee vrienden of familieleden. over het krediet wordt over het algemeen geen rente betaald. Bij grote bedragen zal dat echter in veel gevallen wel gebeuren.

GeldLening met BKR. Gesponsorde Links.

Wat is een BKR score?

De BKR Score geeft aan welk risico wordt verwacht als de BKR deelnemer een geldlening verstrekt. Het geeft niet aan of de lening wordt gegeven. Het inkomen, woonlasten en gezinssituatie zijn bepalend. Bij BKR Score worden op basis van een statistisch erkend rekenmodel de gegevens over leengedrag, aflosgedrag en de leeftijd vergeleken met dezelfde gegevens van alle geregistreerde personen. De berekening wordt elke keer opnieuw gemaakt wanneer de deelnemer een BKR Score aanvraagt. De BKR Score wordt voortdurend aangepast aan de meest recente situatie.

BKR score.

BKR score. Welk risico wordt verwacht als een geldlening wordt verstrekt?

Adres BKR - Bureau Krediet Registratie.BKR Tiel


Dodewaardlaan 1
4006 EA Tiel

Telefoon: 0344 - 61 60 41

BKR in Tiel.

BKR Tiel.

Nog niet alles gevonden over BKR GeldLening? Zoek hier rustig verder:

PrivacyBeleid GeldLening met BKR.SiteMap GeldLening met BKR.