BKR Coderingen. GeldLening met BKR Codering. BKR Geldlening.
GeldLening met BKR Codering.BKR Tiel.BKR Coderingen. Welke BKR Coderingen zijn er?BKR Online Informatie.

BKR Coderingen.

BKR Coderingen, welke zijn er?

Bij het BKR in Tiel zijn 10,8 miljoen consumenten bekend met één of andere vorm van krediet. Het BKR maakt een onderscheid in verschillende kredietsoorten. Een aantal daarvan wordt altijd geregistreerd. Andere worden uitsluitend geregistreerd als er een achterstand in de betaling ontstaat. Mede op basis van de BKR registratie beslist een bekende bank of zij iemand een lening verstrekken. Bij een negatieve codering wijst de bank de kredietaanvraag af. Online vindt u andere bedrijven, die wel snel een geldlening geven met een negatieve BKR-codering. Bij een openstaande codering is de beslissing op het internet ook vaak negatief.

Geldlening. Veel mensen hebben een geldlening en een BKR registratie.

Geldlening. Veel mensen hebben een geldlening en een BKR registratie. Betaal alles volgens afspraak en er komt geen codering.

GeldLening met BKR. Gesponsorde Links.

Kredieten, die altijd geregistreerd worden.

AK - Aflopend krediet. Een krediet, dat ineens volledig ter beschikking wordt gesteld en waarbij een vast (af)betaalschema wordt overeengekomen.

RK - Revolverend krediet (= doorlopend krediet). Een krediet met een limietbedrag met veelal de mogelijkheid tot vervolgopnames tot aan de limiet.

VK - Verzendhuis krediet. Een krediet voor een besteding van goederen en/of diensten via een postorderbedrijf.

TC - Telecommunicatie voorziening. Een telefoonabonnement, verstrekt door een telecom-provider (géén prepaid).

Kredieten, registratie bij een achterstand.

HY - Hypotheek. Een hypothecaire geld lening ter financiering van een woning.

SR - Schuldsanering. Een regeling waarbij de schulden van de betrokkenen worden gesaneerd zonder dat er een nieuwe overeenkomst wordt verstrekt.

RO - Restant Obligo. Overige verplichtingen met een niet-zakelijk karakter, die niet geregistreerd kunnen worden onder één van de andere soortcodes (bijvoorbeeld particuliere betaalrekeningen) en zakelijke kredieten met persoonlijke aansprakelijkheid.

BKR Achterstand en Overstand. De Herstelcode H.

Als een krediet-nemer niet voldoet aan de overeengekomen verplichtingen wordt dit gemeld. De achterstand verschijnt dan bij het BKR in de vorm van een A.
Een achterstand in betaling (=betalingsachterstand) ontstaat als er een termijnbedrag, zonder toestemming van de krediet-gever, na de contractuele vervaldatum, nog niet door de krediet-nemer is voldaan.
Afhankelijk van de status kent het BKR een A-codering, A1-codering, A2-codering, A3-codering, A4-codering en H-codering.
Soms is het mogelijk, dat iemand meerdere BKR coderingen tegelijk heeft.

Wanneer wordt een A codering geregistreerd?

BKR code  krediet soort  periode 
AK  Aflopend Krediet (PL of P.L. - persoonlijke lening)  2 maanden 
RK  Revolverend krediet (doorlopend krediet)  na 2 tot 4 maanden 
VK  Verzendhuiskrediet  na 3 maanden 
TC  Schuldregeling  na 60 tot 120 dagen 
HY  Hypotheek  na 120 dagen 
SR  Schuldregeling  na 2 maanden 
RO  Restant Obligo  na 4 maanden 


Meerdere BKR coderingen.

Meerdere BKR coderingen kunnen tegelijk op een BKR-uittreksel staan!
Men kan meerdere bkr coderingen hebben op één krediet of verschillende leningen met één bkr codering.

Geld Lenen met BKR. Gesponsorde Links.

Herstelcode (H-code).

Direct na het inlopen van de geregistreerde achterstand dient dit gemeld te worden. De herstelcode wordt aangeduid met de letter H op het BKR.

Geldlening met BKR codering.

Als iemand een van bovengenoemde soorten krediet heeft afgesloten en er een betalingsachterstand optreedt, wordt er in het BKR in Tiel een BKR codering aangetekend. U krijgt dan een negatieve BKR notering.
Bij de reguliere banken is het dan niet mogelijk een geldlening af te sluiten. Omdat de banken geen BKR krediet meer hebben is geld lenen met een BKR codering niet meer mogelijk bij een bank.

BKR Betalingsachterstand.

Betalingsachterstand. BKR codering door betalingsachterstand.

BKR Codering verwijderen.

Een BKR codering zelf verwijderen is NIET MOGELIJK! Laat u dus niet verleiden om - uiteraard tegen betaling - zelf uw bkr codering te verwijderen. De €urootjes, die u hiervoor mag betalen bent u eenvoudigweg ............kwijt!
De enige, die een BKR codering kan verwijderen is de geldgever, die de codering gemeld heeft. Uitsluitend als de codering onterecht is zal de codering worden verwijderd. Anders nooit! Neem schriftelijk contact op met de desbetreffende bank als u van mening bent dat de bkr codering niet terecht is. Als de codering onterecht blijkt te zijn zal de geldgever de codering zeker verwijdern.

BKR Codering is géén probleem!

Op het internet hoeft een BKR codering echter geen probleem te zijn!

Er zijn bedrijven online te vinden, die snel geld kunnen lenen als u een BKR codering heeft en zelfs als u meerdere BKR coderingen heeft.
Deze bedrijven hanteren wél een soepele acceptatie en bieden (ondanks de BKR codering) toch een scherpe rente!

BKR Codering geen probleem.

BKR Codering geen probleem.

GeldLeningen met BKR. Gesponsorde Links.

Nog niet alles gevonden over BKR GeldLening? Zoek hier rustig verder:

PrivacyBeleid GeldLening met BKR.SiteMap GeldLening met BKR.